23. Maja: fašisti proč od Gorice

“Za nas vojna ni navdih za prav nobeno spoštovanja vredno idejo” (F.Kafka)

23.maja prireja Casa Pound povorko po Gorici: 24. maja 1915, torej pred sto leti, je Italija vstopila v I. svetovno vojno in fašisti tretjega tisočletja so si izbrali ta sramotni datum za sporočilo, da se »nekateri Italijani ne vdajo«.

Casa Pound si je izbrala Gorico, ker je to edino z orožjem zavzeto mesto. In to za ceno več deset tisoč življenj, uničenjem mesta in množičnim odhodom prebivalcev.

Na tem našem koščku zemlje se raje spominjamo uporov, puntov, odpora številnih mož in žensk v tovarnah, v mestnih četrtih, na delovnih mestih takrat, štirideset let kasneje in spet in spet, vse do danes. Uporov znotraj družbe, ki se nikoli ne vda in zahteva pravice in dostojanstvo za vse in vsakogar.

Zaradi tega naslavljamo naš poziv za široko in množično mobilizacijo vsem tistim- antifašistom/kam, nasprotnikom/cam rasizma, socialnim gibanjem, združenjem, posameznikom- za katere je domovina ves svet, ki sovražijo vojno, a ljubijo upor in osvoboditev izpod fašizma, včerajšnjega in današnjega.

Deželna Opazovalnica

PREBERI Poziv za deželno antifašistično in antimilitaristično manifestacijo v Gorici 23. maja 2015

e-mail: [email protected]

Partenza ore 15.00 piazzale della stazione di Gorizia