IZJAVA ZA MEDIJE – osnutek manifesta

Moč, ne oblast! Sporočilo za medije iz osvobojene tovarne INDE

Petega oktobra 2014 smo se posameznice, posamezniki, skupine in kolektivi odločili, da ne želimo biti del problema – temveč del rešitve: zato smo izvedli spontano samoorganizirano akcijo zasedbe dveh prostorov že deset let zapuščene in propadajoče tovarne INDE.

Akcija zasedbe in osvoboditve degradiranega INDE, ki smo jo izvedli pretežno brezposelni mladi ljudje, je nastala zaradi predolgega in sistematičnega pomanjkanja skupnih avtonomnih neprofitnih nekomercialnih prostorov na Obali. Le-ti so nujno potrebni, saj delujejo kot stičišče vsem nam, katerim se upira profitizacija in komercializacija kulture in družbe. Ker je takih prostorov na Obali daleč premalo, smo si novega ustvarili sami.

Spoznali smo, da imamo moč, in ustvarili smo pogoje za neprofitno druženje, prosto ustvarjalno izražanje, ustvarjanje, izmenjavo idej in praks, koncertiranje, razstavljanje itd. Poimenovali smo se Ustvarjalna platforma INDE – U.P.I.

Naše delovanje temelji na gradnji politike »od spodaj v vse smeri« in ne na sprevrženi strankarski politiki ali drugih oblikah hierarhičnega delovanja. Naše vrednote so solidarnost, strpnost, harmonično delovanje, samoorganiziranje in skupnostno odločanje brez vsakršnih vodij in avtoritet. A to ne pomeni, da je U. P. I. prostor, odprt za vse: smo netolerantni do netolerantnih, zato INDE ni prostor za nacionalizem, sprevrženo domoljubje, rasizem, homofobijo, seksizem, pizdematerizme in ostale prakse in ideje diskriminacije.

Svobodno, nekontrolirano, neprofitizirano in nekomercializirano ustvarjanje in delovanje je pravica in ne privilegij! Zato, vsi v INDE!

 PREBERI VEČ NA: http://www.indeplatforma.org/about/manifest/

Ustvarjalna platforma INDE – U.P.I.

V Kopru, 4.2.2015