Izjava v podporo gibanju LGBT – ZA spremembo družinskega zakonika

Osebna svoboda je temeljna človekova pravica. Pravica do odločanja o izbiri spolnega partnerja je stvar osebne svobode. Pravica do varnosti mora biti zagotovljena vsem ljudem, ne glede na njihove osebne okoliščine. Varnost je v državni obliki družbene ureditve urejena z zakoni, ki morajo biti formulirani tako, da zagotavljajo temeljne človekove pravice (ne pa jih implicitno odrekajo, kot je to dosedanje stanje v družinskem zakoniku). Referendum, ki nas čaka decembra, je ponovni poskus, kako delu prebivalstva odreči to pravico – biti enaki pred zakonom. Z ustavo nam je to zagotovljeno, ne glede na osebne okoliščine, in spolna usmerjenost ni nič drugega kot osebna okoliščina.  Ker nas je država ponovno postavila v položaj, ko moramo posamezniki odločati o temeljnih pravicah drugih posameznikov, s to izjavo v U.P. Inde izražamo vso podporo skupnosti LGBT in njenemu političnemu boju, obenem pa ugotavljamo, da je to le kaplja v morje, ko gre za spremembo mentalitete in t.i. splošnega javnega mnenja, ki očitno še vedno odkrito tolerira diskriminacijo.

Kot smo zapisali že v manifestu, v U.P. Inde ni prostora za homofobijo in seksizem, kakor tudi ne za nobeno drugo obliko diskriminacije, zato se pridružujemo boju za enakopravnost vseh ljudi, udeleženih v organizacijah, imenovanih družine. Definicija družine kot organizacijske enote družbe, ki človeku nudi primarno varnost, ne more in ne sme predstavljati zgolj nekega ideala dela populacije, ampak mora odražati realno stanje, ki zaobjema vse člane družbe. S spremembo formulacije, ki je predmet referenduma, so istospolno usmerjeni (in ostali) končno vključeni v zakon, ki omogoča pravice in nalaga obveznosti. Zato podpiramo odločitev za spremembo.

Na tem mestu moramo izreči tudi ostro kritiko ustavnemu sodišču, ki je z dovolitvijo referenduma dopustilo možnost tiranije neke večine nad manjšino. To je nedopustno in ponovno dokazuje, da v resnici ne živimo v pravni državi in da si moramo svobodo vedno znova priboriti sami.

Kolektiv Ustvarjalne platforme Inde