OBALNE RIME

Obalne rime so mesečni literarni večeri s katerimi želimo preko metode Mladih rim, zbuditi literarno sceno na obali in njeni širši okolici. Uveljavljene in neuveljavljene pisce želimo spodbuditi k javnemu nastopanju, da s tem dobijo večjo prepoznavnost, pridobijo samozavest in spoznajo podobno misleče ter z njimi izmenjujejo izkušnje.

Prijavite se na [email protected]!
Tudi literatura je lahko zakon!